บริการ ของ หจก. ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002)

ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงอาคารบ้านเรือน คอนโดมิเนียม ด้วยประสบการณที่ยาวนานกว่า 9 ปี และมาตรฐานทางด้านงานบริการ ทำให้หจก. ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002)เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเรื่อยมา และขณะเดียวกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานของคุณจะเป็นส่วนหนึ่งที่พึงพอใจในงานบริการของเรา

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บริการบำรุงรักษาตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB)

View
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บริการบำรุงรักษาตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB)

View
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บริการบำรุงรักษาตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB)

View

บริการบำรุงรักษาตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB)

เนื่องจากเป็นตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทั้งระบบ หากตู้ Main ขัดข้องจะทำให้ไฟฟ้าดับทั้งระบบ จึงควรบำรุงรักษาเป็นประจำ จะสามารถป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยการ กวดขันน็อต ตรวจเช็ค ACB และการตรวจ หาจุดร้อนของอุปกรณ์ สายไฟ บัสบาร์ทองแดง

รายละเอียดการบำรุงรักษาตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก

 1. ตรวจสอบค่าความต้านทานหลักดิน (Ground System)
 2. ทดสอบการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ (On-Off-Tyip)
 3. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและกวดขันน็อตตามมาตรฐาน
 4. เช็คทอร์คของน็อตและทำการมาร์คตำแหน่งของน็อตที่ผ่านการอัดปอนด์
 5. ทำความสะอาดบัสบาร์และจุดเชื่อมต่อทุกจุด
 6. ทำความสะอาดภายในและภายนอกตู้/ ดูดฝุ่น
 7. ตรวจเช็คระบบเครื่องวัดค่าทางไฟฟ้าต่างๆ
 8. ตรวจเช็คหลอดไฟ (Lamp) บอกสถานะต่างๆ
 9. หล่อลื่นบานพับตู้และกุญแจล็อคตู้
 10. ตรวจสอบฟิวส์และฐานฟิวส์
 11. ทำความสะอาดกลไกของเซอร์กิตเบรคเกอร์
 12. ถอดทำความสะอาดอุปกรณ์ดับอาร์คของเซอร์กิตเบรคเกอร์
 13. ตรวจสอบสภาพภายนอกของสายไฟและอุปกรณ์
 14. ตรวจเช็คค่าเปอร์เซ็นต์ Over/ Under Vlitage ด้วยอุปกรณ์ Vlitage Variable (เพิ่มเติม)
 15. ทดสอบหาจุดร้อนด้วย Theraml Infrared หรือ Thermal Camera (พิ่มเติม)
 16. บันทึกค่าทำรายงานพร้อมถ่ายรูป

รายละเอียดการบำรุงรักษา Air Circuit Breaker

 1. ทำความสะอาดหล่อลื่นกลไก Machanism ด้วยจาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่น
 2. ทดสอบการชาร์จสปริง การ On และ Off
 3. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและกวดขันน็อตตามมาตรฐาน
 4. เช็คทอร์คของน็อตและการทำมาร์คตำแหน่งของน็อตที่ผ่านการอัดปอนด์
 5. ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนของระบบด้วย Megger Ohm Meter
 6. ตรวจสอบฟังชั่น Trip unit ของเบรกเกอร์ (เพิ่มเติม)
 7. ตรวจสอบการทำงานของ Under vlitage coil/ Closing coil/ Shunt Trip/ Aux (เพิ่มเติม)
 8. ถอดทำความสะอาดอุปกรณ์ดับอาร์คของเซอร์กิตเบรกเกอร์
 9. บันทึกค่าทำรายงานพร้อมรูปถ่าย
 10. ตรวจเช็คการตั้งค่าหน่วงเวลาการ Trip
 11. ทดสอบหาจุดร้อนด้วย Thermal Infrared แบบ Point
 12. ทดสอบหาจุดร้อนด้วย Thermal Camer (เพิ่มเติม)
 13. ตรวจวัดค่าความต้านทานหน้าสัมผัส (Contact Resistance) ของเบรกเกอร์ (เพิ่มเติม)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า/ Load Break Switch

View
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า/ Load Break Switch

View
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า/ Load Break Switch

View

 

บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า/ Load Break Switch

มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์รับไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าฯแล้วแปลงเป็นไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อจ่ายให้กับตู้ MDB หากหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ต้องรอเปลี่ยนลูกใหม่ หรือหามาแทนชั่วคราว ซึ่งอาจใช้เวลามากกว่า 1วัน จะทำให้เกิดผลกระทบกับ ความต้องการใช้ไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รายละเอียดการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน

 1. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและกวดขันน็อตตามมาตรฐาน
 2. เช็คทอร์คของน็อตและทำการมาร์คตำแหน่งของน็อตที่ผ่านการอัดปอนด์
 3. ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนของระบบด้วย Megger Ohm Meter
 4. ทำความสะอาดบัสบาร์และจุดเชื่อมต่อทุกจุด
 5. ทำความสะอาดภายนอก
 6. ตรวจสอบค่าความต้านทานหลักดิน (Ground System)
 7. ตรวจเช็คสภาพของ Bird Guard
 8. ทำการเปลี่ยนสารกรองความชื้น (Siliga Gel)
 9. ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์แรงต่ำและแรงสูง
 10. ตรวจเช็คระดับน้ำมันหม้อแปลงของถังเติม (ถ้ามี)
 11. ตรวจเช็คการรั่วซึมบริเวณปะเก็นต่างๆ แรงต่ำ/ แรงสูง/ แท๊ป
 12. ตรวจเช็คอุณหภูมิของหม้อแปลขณะใช้งาน
 13. ทำการเก็บตัวอย่างน้ำมันไปทดสอบความเป็นฉนวน
 14. บันทึกค่าทำรายงานพร้อมถ่ายรูป

รายละเอียดการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (ชนิดเรซิ่น)

 1. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและกวดขันน็อตตามมาตรฐาน
 2. เช็คทอร์คขงน็อตและทำการมาร์คตำแหน่งของน็อตที่ผ่านการอัดปอนด์
 3. ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนของระบบ ด้วย Megger Ohm Meter
 4. ทำความสะอาดบัสบาร์และจุดเชื่อมต่อทุกจุด
 5. ทำความสะอาดภายนอกตู้ครอบ
 6. ตรวจสอบค่าความต้านทานหลักดิน (Ground System)
 7. ทำความสะอดาภายในและภายนอกตู้/ ดูดฝุ่น
 8. หาจุดร้อนด้วย Thermal Infrared หรือ Theral camera (งานเพิ่มเติม)
 9. ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์แรงต่ำและแรงสูง
 10. ตรวจเช็คอุณหภูมิของหม้อแปลงขณะใช้งาน
 11. ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศ
 12. บันทึกค่าทำรายงานพร้อมรูปถ่าย


 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

View
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

View
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

View

บริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์รับไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าฯแล้วแปลงเป็นไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อจ่ายให้กับตู้ MDB หากหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ต้องรอเปลี่ยนลูกใหม่ หรือหามาแทนชั่วคราว ซึ่งอาจใช้เวลามากกว่า 1วัน จะทำให้เกิดผลกระทบกับ ความต้องการใช้ไฟฟ้า

เครื่องยนต์

 1. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
 2. ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิง
 3. ตรวจเช็คน็อตและจุดต่อสายไฟให้แน่นเสมอ
 4. เช็ดทำความสะอาดภายนอก
 5. เป่ากรองอากา่ศด้วยโบลเวอร์หรือปั๊มลม
 6. ตรวจเช็คสภาพและความตึงของสายพาน
 7. ตรวจสอบการแกว่งของใบพัด
 8. ตรวจสอบระบบระบายความร้อน
 9. ตรวจสอบการชาร์จของไดร์ชาร์จ
 10. ตรวจสอบและบันทึกค่าความดันน้ำมันเครื่อง
 11. ตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิด้วย Thermo scan

อัลเทอร์เนเตอร์

 1. ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์
 2. ตรวจวัดค่าความถี่ที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์
 3. ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนด้วย Megger Ohm Meter
 4. ทำความสะอาดจุดต่อสายด้วย Contact Clean
 5. กวดขันน็อตและจุดต่อสายไฟให้แน่น
 6. ปรับแรงดันไฟฟ้าให้นิ่ง (กรณีไฟไม่สม่ำเสมอ)
 7. ตรวจเช็คสภาพสายไฟที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์

ตู้ควบคุม ATS

 1. ทำความสะอาดจุดต่อสายไฟด้วยเสปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัส
 2. ตรวจเช็คสภาพสายไฟ
 3. ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าทางด้าน MAIN
 4. ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าทางด้าน GEN
 5. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าทางด้าน MAIN
 6. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าทางด้าน GEN
 7. ตรวจวัดค่าความถี่
 8. ตรสจสอบฟิวส์ว่าชำรุดหรือไม่

แบตเตอร์

 1. ตรวจวัดแรงดันชาร์จของชุดชาร์จ
 2. ตรวจวัดค่าความถ่วงจำเพาะของแบตเตอรี่
 3. ตรวจวัดค่าการเก็บประจุของแบตเตอรี่
 4. ทาจารบีที่ขั้วแบตเตอรี่
 5. ตรวจเช็คสภาพสายแบตเตอรี่

บริการสำรวจความร้อน

การสำรวจความร้อนเป็นอีกวิธีหนึ่ง ในการบำรุงรักษาที่สามารถวิเคราะห์หรือรู้ปัญหาได้ชัดเจน เนื่องจากสามารถทำการสำรวจในขณะที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ โดยไม่กระทบกับการทำงาน ควรทำควบคู่กับการบำรุงรักษา ตู้ MDB เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

อุปกรณ์อื่นๆ

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก/ ฟ้าผ่า

เป็นอุปกร์ที่สามารถป้องกันไฟกระชากจากภายนอก หรือฟ้าผ่าที่เข้ามา โดยตรงหรือเข้ามาในรูปของสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ ทำให้เกิดแรงดันขึ้น จนทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่สามารถทนได้ โดยที่เบรกเกอร์ทั่วไปไม่สามารถ ตัดวงจรได้

Digital Meter หรือ Power Meter สำรวจการใช้ไฟฟ้า

ปัจจุบัน Digital Meter ได้เข้ามาทดแทนมิเตอร์รุ่นเดิม ที่เป้นเข็ม ซึ่งอ่านค่ายากและไม่ค่อยเที่ยงตรง Digital Meter เป็นระบบ LED/ LCD ซึ่งดูค่าไดง่ายมีความเที่ยงตรงสูง และสามารถดูค่าหลายๆค่าได้ภายในมิเตอร์ตัวเดียว และยังสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้