เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ ตู้ MDB

ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อม จัดจำหน่าย พร้อมทั้งบริการให้เช่า เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านงานระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ Generator ตู้MDB และสวิทซ์บอร์ด ทั้งมือหนึ่งและมือสอง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Maintenance Generator

View
เครื่องปั่นไฟ

บริการตรวจสอบและบำรุงรักษา Generator

View
เครื่องปั่นไฟ

บริการตรวจสอบและบำรุงรักษา Generator

View
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

จำหน่าย ติดตั้ง บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ทุกขนาด

View
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

จำหน่าย ติดตั้ง บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ทุกขนาด

View
ตู้MDB

บริการบำรุงรักษาตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB)

View
ตู้MDB

บริการบำรุงรักษาตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB)

View
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาจุดตอสาย Generator

View

จัดจำหน่าย

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า, ACB, MCCB, ATS

ระบบควบคุม

ระบบควบคุม

ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้า (AVR) และ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

ระบบไฟฟ้าสำรอง

ระบบไฟฟ้าสำรอง

Uninterruptible Power Supply (UPS)

หจก. ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002)

หจก. ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002) เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า บริษัทฯ มีบริการจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และตู้MDB ที่เป็นระบบไฟฟ้าหลักและสำรอง นอกจากนี้แล้วทางบริษัทยังมีการให้บริการให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยที่ทางบริษัทนั้นมีประสบการณ์ในเรื่องของการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเหล่านี้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 9 ปี ทำให้เป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา โดยที่บริการของหจก. ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002) นั้นจะประกอบไปด้วยบริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

- การออกแบบระบบไฟฟ้าและการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า - ด้วยเพราะทาง หจก. ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002) นั้นทราบดีถึงความสำคัญและความอันตรายของระบบไฟฟ้า เหตุนี้จึงจะต้องมีการออกแบบระบบไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อที่ว่าจะได้ไม่เกิดอันตรายและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใช้งาน ขณะเดียวกันหากมีการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานนั้นจะทำให้ไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเมื่อถึงเวลาที่จะต้องซ่อมบำรุง

- การดูแลรักษาตู้MDB – เนื่องด้วยตู้MDB ที่ว่านี้นั้นมันคือตู้ที่ทำหน้าที่จ่ายกระแสหลัก ฉะนั้นแล้วความสำคัญของมันก็ย่อมที่จะต้องมีมากขึ้นไปด้วย ไม่ว่าไฟฟ้านั้นจะสามารถใช้งานได้หรือไม่ ตู้MDB ที่ว่านี้มันก็จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอ การซ่อมบำรุงหรือดูและรักษาตู้MDB นี้อยู่เป็นประจำนั้น จึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ และนอกจากตู้MDB แล้ว หม้อแปลงไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญยิ่ง ที่จะต้องหมั่นดูแลอยู่สม่ำเสมอ ด้วยเพราะว่าการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ว่านี้หากเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว ก็จะกระทบไปถึงการจ่ายไฟไปสู่ตู้MDB ด้วยเช่นกัน

- การดูแลรักษาเครื่องปั่นไฟและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – อย่างที่ทราบกันอย่างดีว่าเครื่องปั่นไฟและเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้นั้น ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง หากว่าไฟฟ้าเกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถที่จะจ่ายไฟหรือว่าทำงานได้ตามปกติ ไฟฟ้าสำร้องก็จะถูกสร้างและผลิตขึ้นจากเครื่องปั่นไฟและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ว่านี้ การหมั่นตรวจสอบดูแลและเช็คสภาพของเครื่องปั่นไฟกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่เสมอ จึงถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น

- การดูแลและสำรวจความร้อน – การตรวจสอบความร้อนที่ว่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ด้วยเพราะการวัดความร้อนนี้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถจะตรวจสอบ วิเคราะห์และรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าหรือว่าขณะการจ่ายไฟ ทั้งเครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงตู้MDB นอกจากนี้แล้วทาง หจก. ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002) ยังมีบริการอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ที่สามารถป้องกันการเกิดไฟกระชากจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่าหรือจะเป็นตัวสายส่งที่หยุดการทำงานแล้วกลับมาทำงานอย่างกระทัน ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเกิดการชำรุดเสียหาย โดยทาง หจก. ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002) ก็มีพร้อมให้บริการ

ทั้งหมดนี้คือบริการที่ทาง หจก. ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002) มีให้กับผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการบริการก่อนและหลังการขายทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ รวมถึงตู้MDB ที่การันตีได้ว่าเปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งหมดนี้คือบริการที่ทาง หจก. ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002) มีให้กับลูกค้าด้วยความเต็มใจเสมอมา

บริการ ของ หจก. ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002)

รับ ออกแบบ/ บำรุงรักษา/ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้กับหน่วยงานราชการ, เอกชน, โรงงานอุตสาหกรรม
รวมทั้ง คอนโดมิเนียม เป็นระยะเวลานานกว่า 9 ปี และยังคงรักษามาตรฐานทางด้านงานบริการ ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเรื่อยมา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานของคุณจะเป็นส่วนหนึ่งที่พึงพอใจในบริการของเรา

ติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซด์ไลน์วิศวกรรม (2002)

Hotline : 086-309-8714
โทรสาร : 02-805-8119
E-mail : sideline02@hotmail.com